Rygalik. Istota Rzeczy

Muzeum Miasta Gdyni

2015

Wystawa zorganizowana przez Muzeum Miasta Gdyni, kurator: Anna Maga. Zdjęcia: Bogna Kociumbas


Hi/Res images