Holis

Sobole

2018

Holis to eksperyment edukacyjny mający na celu wspieranie innowacji poprzez interdyscyplinarną edukację. Każdego roku gromadzimy studentów reprezentujących różnorodne dyscypliny, aby pod opieką wybitnych team leaderów pracować nad rzeczywistymi projektami.